Analityk

Podejmij wyzwanie

Analityk
(Warszawa)
CEL PRACY
 • przygotowywanie raportów i analiz ilościowych i jakościowych w oparciu o dane wewnętrzne i zewnętrzne firmy
 • dokonywanie analiz porównawczych
 • śledzenie zmian i trendów zachodzących na rynku
 • administracja systemów CRM
OCZEKUJEMY
 • wykształcenia wyższego z zakresu nauk ścisłych lub ekonomicznych (także student/-ka ostatnich lat studiów)
 • biegłej znajomości obsługi programów pakietu MS Office (szczególnie Excel), mile widziana znajomość VBA
 • dobrej znajomości (zarówno w mowie jak i w piśmie) języka angielskiego
 • rozwiniętych umiejętności analitycznych i planistycznych
 • umiejętności zarządzania informacjami
 • rzetelności, dokładności i obowiązkowości
 • mile widziane doświadczenie w pracy z narzędziami Business Intelligence
 • mile widziane doświadczenie w dziale analiz sprzedaży i danych marketingowych
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.