Export Manager

Chcesz połączyć pasję do języków obcych i podróżowania z ciekawą pracą w ambitnej, rodzinnej firmie – zapraszamy do naszego zespołu. Na rynku akcesoriów meblowych rozwijamy się międzynarodowo już ponad 30 lat.

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Export Manager
 
Twój zakres obowiązków
 • aktywny rozwój sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów zagranicznych (budowanie nowych długotrwałych oraz stabilnych relacji)
 • aktywne monitorowanie podległych rynków zagranicznych
 • doradztwo handlowe, techniczne, obsługa klientów
 • przygotowywanie ofert handlowych
 • realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych
 • przygotowywanie raportów sprzedażowych
 • udział w delegacjach oraz targach branżowych
 • współpraca z innymi działami w firmie

 

Nasze wymagania
 • min. 2-letnie realne doświadczenie w sprzedaży eksportowej w firmie będącej producentem materiałów budowlanych/wykończeniowych/dekoracyjnych, mebli lub akcesoriów meblowych
 • umiejętność skutecznego nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów/negocjacji handlowych oraz budowania trwałych relacji biznesowych
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • nastawienie na realizację wyznaczonych celów sprzedażowych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • komunikatywna znajomość drugiego języka zachodniego będzie dodatkowym atutem np. francuskiego
 • czynne prawo jazdy kategorii B + mobilność (gotowość do wyjazdów służbowych zagranicznych i krajowych)

 

To oferujemy
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • wynagrodzenie podstawowe + system premiowy za osiągane wyniki
 • szkolenia wdrożeniowe, produktowe i sprzedażowe
 • niezbędne narzędzia pracy
Benefity
 • zniżki na firmowe produkty
 • dofinansowanie kart Multisport, ubezpieczenia grupowego
 • świadczenia na wakacje/święta
 • imprezy/wydarzenia integracyjne

Rozwijaj z nami swoje pasje, kompetencje i pozwól się dostrzec !

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Gamet S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Chrzanowskiego 33, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, że: 1) W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami pod adresem mailowym rodo@gamet.eu 2) Celem przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji jest: a) ocena złożonych aplikacji, co jest niezbędne do ewentualnego zawarcia umowy, b) realizacja obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa pracy, c) prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. 3) Podstawą prawną przetwarzania będzie więc art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO a jeśli wyrazisz zgodę na wzięcie pod uwagę twojej aplikacji przy kolejnych rekrutacjach to przetwarzanie następować będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawę zakresu zbieranych danych stanowi art. 221 § 1 i 2 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. lub inny przepis prawa w przypadku danych szczególnych kategorii (jeśli o nie poprosimy) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Jeśli w ramach aplikacji przekazane zostaną inne dane niż przewidziane w KP (np. zdjęcia, informacja o zainteresowaniach), podstawę przetwarzania stanowić będzie zgoda wyrażona poprzez działanie – a więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku gdy przekażesz w CV dane szczególnych kategorii, mimo, że o to nie prosiliśmy, przetwarzanie opierać się będzie również na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 4) Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w zakresie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 5) Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do procesu bieżącej rekrutacji i ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (do 3 m-cy po jej zakończeniu) lub, - w przypadku wyrażenia zgody* na ponowne wykorzystanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 m-cy, lub - do chwili odwołania udzielonej zgody (jeśli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda – np. na przetwarzanie innego niż określony w art. 221 kodeksu pracy zakresu danych). 6) Twoje dane osobowe nie podlegają w procesie rekrutacji zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. 8) Masz prawo do: a) żądania od administratora (danych) dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), b) z zastrzeżeniem przepisów prawa, w określonych sytuacjach może przysługiwać prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeśli była ona podstawą prawną przetwarzania). *Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w procesach przyszłych rekrutacji organizowanych przez Administratora danych – Gamet S.A. (ul. Chrzanowskiego 33, 87-100 Toruń) przez okres najbliższych 6 m-cy.