Kasjer / Kasjerka

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje: kandydatów
na stanowisko kasjera w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB

Kasjer / Kasjerka
Miejsce pracy: Gdynia
Od Kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia średniego;
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku z odpowiedzialnością materialną;
 • umiejętności pracy z komputerem, w tym znajomości obsługi programu Excel;
 • doświadczenia w obsłudze kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych;
 • znajomości języka angielskiego;
 • dyspozycyjności (gotowości do pracy w systemie zmianowym oraz pracy w weekendy);
 • odpowiedzialności;
 • komunikatywności;
 • wysokiej kultury osobistej i umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z klientami.
Mile widziane:
 • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem sprzedażowym.
Opis stanowiska:
 • obsługa kasy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, tj: obsługa klientów w zakresie sprzedaży biletów wstępu oraz usług edukacyjnych, wystawianie dokumentów sprzedaży, prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem kasy (raporty fiskalne, dzienne i miesięczne raporty kasowe), przygotowywanie wpłat pieniężnych do banku oraz prowadzenie związanej z tym ewidencji;
 • obsługa Punktu Obsługi Klienta: koordynacja ruchu zwiedzających w obiekcie, udzielanie informacji nt. organizacji zwiedzania, cen biletów wstępu i udziału w zajęciach edukacyjnych, promocji, przewodników webowych po ekspozycjach;
 • obsługa sprzedaży biletów online (sklep internetowy): prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami, kontrola poprawności realizacji płatności, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów, sporządzanie raportów sprzedaży.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną;
 • pracę w miłym zespole.
Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2023 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.