Kasjer w obiekcie sportowym

 Stowarzyszenie SIEMACHA istnieje 29 lat. Prowadzimy placówki wsparcia dziennego, placówki całodobowe, poradnie terapeutyczne. Naszym celem jest wspieranie w rozwoju osobistym, niwelowanie deficytów i rozwijanie potencjału młodych ludzi. Od ponad 10 lat w duchu przedsiębiorczości społecznej prowadzimy obiekty sportowe, aktualnie w Krakowie i w Odporyszowie.

Kasjer w obiekcie sportowym
Miejsce pracy: Kraków, ul. Facimiech 32

Rekrutacja do pracy w Com Com Zone Prokocim, Kraków, ul. Kurczaba 29 (1 etat)

Rekrutacja do pracy w Com Com Zone Kozłówek, Kraków, ul. Facimiech 32 (1 etat)

 
Opis stanowiska:
 • obsługa klientów w kasie obiektu sportowego,
 • informowanie klientów o ofercie obiektu sportowego,
 • obsługa systemu dostępu,
 • przyjmowanie wpłat od klientów,
 • rozliczanie gotówki w systemie kasowym,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • wystawianie faktur,
 • współpraca z konwojem,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie minimum średnie
 • dyspozycyjność
 • sumienność
 • pozytywne nastawienie do pracy oraz klientów
 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą gotówki - min. 6mcy (kasa fiskalna)
 • znajomość zasad fakturowania
 • niekaralność
Co oferujemy:
 • okres szkoleniowy, adaptacyjny
 • umowa o pracę/ pełen etat
 • praca na dwie zmiany
 • przyjazne środowisko pracy
 • pracę w zespole życzliwych i kompetentnych współpracowników
 • pakiet sportowy z dofinansowaniem socjalnym
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie SIEMACHA, ul. Długa 42, 31-146 Kraków, tel: +48 12 632 11 88, e-mail: sekretariat@siemacha.org.pl. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz. z art.221§1 Kodeksu pracy, natomiast podanie innych danych zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii - art. 9 ust.2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne oraz można ją odwołać w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych np. na świadczenie usług informatycznych. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych dla celów przyszłych rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż przez 1 rok, bądź do momentu wycofania wyrażonej zgody. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; ograniczenia ich przetwarzania; usunięcia danych. Mogą Państwo realizować swoje prawa poprzez kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@siemacha.org.pl, ul. Długa 42, 31-146 Kraków. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

_____________________________________________________________________________________________________________
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Stowarzyszenie SIEMACHA prosimy o umieszczenie następującej zgody: Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Stowarzyszenie SIEMACHA przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji.