Przedstawiciel handlowy (m/k)

Szlachetna jak stal, klasyczna jak miedź, dopasowana jak polietylen, a może ekonomiczna alternatywa?

SANHA zapewnia kompatybilność i pełną gwarancję bezpieczeństwa i dokładności. Wieloletnie doświadczenie, dynamiczny wzrost potencjału firmy, satysfakcja klientów sprawiły, że staliśmy się wiodącym producentem elementów i komponentów systemów połączeń do instalacji ogrzewania, wody gazu i klimatyzacji. Dzięki naszym innowacyjnym produktom i poczuciu jeszcze większej odpowiedzialności jesteśmy znacznie bliżej klienta i zyskujemy doskonałe referencje.

SANHA Polska Sp. z o.o. przedsiębiorstwo stworzone dla lepszej przyszłości.
 
Zadowolenie pracownika jest dla nas priorytetem. Odwiedź nas, a my ułatwimy Twój rozwój zawodowy – aplikuj już teraz!
Przedstawiciel handlowy (m/k)
Pracodawca: SANHA Polska Sp. z o.o., Legnica, ul. Poznańska 49

Obszar wykonywania pracy
: Ukraina

Będziesz odpowiedzialny/na za:
 • współpracę z firmami instalacyjnymi dotyczącymi systemów połączeń do instalacji ogrzewania, wody, gazu i klimatyzacji, projektantami oraz firmami handlowymi na terenie Zachodniej Ukrainy,
 • rozwijanie współpracy oraz budowanie długotrwałych relacji z dystrybutorami, instalatorami, inwestorami oraz projektantami sieci.
Wymagania w stosunku do Ciebie:
 • znajomość rynku instalacyjnego w Ukrainie i praktycznych rozwiązań w tematyce wentylacji i klimatyzacji, systemów grzewczych, sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 • doświadczenie pracy z instalatorami mile widziane,
 • doświadczenie handlowe,
 • wykształcenie średnie/wyższe (preferowane techniczne),
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • możliwość swobodnego podróżowania pomiędzy Polską a Ukrainą. Na dzień dzisiejszy oczekujemy pracy minimum 3 dni/tydzień na terenie Ukrainy.
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • wysoko rozwinięte umiejętności handlowe,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i samodyscyplina,
 • biegła znajomość języka ukraińskiego, polskiego w stopniu dobrym oraz komunikatywnie jednego z języków: niemiecki lub angielski,
 • miejsce zamieszkania: zachodnia Ukraina lub wschodnia Polska.
Oferujemy Tobie:
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w firmie produkcyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • perspektywę rozwoju działu handlowego w Ukrainie i w przyszłości objęcie funkcji Country Manager-a,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, motywujący system premiowy oraz prowizyjny,
 • niezbędne narzędzia pracy w tym samochód służbowy,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach,
 • prywatny pakiet medyczny dla pracowników oraz możliwość objęcia rodziny prywatną opieką medyczną na atrakcyjnych warunkach,
 • możliwość skorzystania z Ubezpieczenia na Życie siebie i rodziny na preferencyjnych warunkach,
 • pracę w dynamicznym, międzynarodowym zespole.
Klauzula informacyjna

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli RODO:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest SANHA GmbH & Co. KG z siedzibą w Essen.
2) Pracodawcą, odbiorcą a zarazem podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest spółka powiązana kapitałowo: SANHA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.
3) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@sanha.com
4) Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na powyższe stanowisko.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy od dnia aplikacji. Wymaga to umieszczenia w aplikacji dodatkowej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
6) Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.

Podstawa prawna: art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.). art.6 ust. 1 lit. a oraz lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).i