Specjalista / Specjalistka w Wydziale Sprzedaży

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Sprzedaży
Miejsce pracy: Wrocław
Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:
 • przygotowanie i prowadzenie ekonomicznie uzasadnionej sprzedaży nieruchomości
 • organizacja procesów sprzedaży poprzez ich dostosowanie do aktualnej sytuacji rynkowej
 • przygotowanie, organizacja i prowadzenie postępowań na sprzedaż nieruchomości
 • realizacja ustalonych wielkości planowych w zakresie sprzedaży nieruchomości
 • opracowanie zasad promocji przeznaczonych do sprzedaży komercyjnej oraz prowadzenie aktywnej sprzedaży nieruchomości w tym m.in. poprzez platformę internetową; sporządzanie ofert i przedstawienie ich klientom, utrzymywanie stałych kontaktów z obecnymi i potencjalnymi klientami
 • współpraca ze spółkami Grupy PKP S.A, celem ustalenia zbędności nieruchomości dla potrzeb PKP, określenia ewentualnych służebności zabezpieczających interesy PKP S.A.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • wykształcenia wyższego
 • doświadczenia z zakresu gospodarki i obrotu nieruchomościami
 • umiejętności związanych z oceną merytoryczną operatów szacunkowych
 • kreatywności zawodowej
 • komunikatywności
 • prawa jazdy kat. B
Oferujemy:
 • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
 • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.