Asystent Doradcy Klienta

Spółka G8 S.A. pełniąca rolę właściciela marki Lancerto to polska firma z 15-letnią tradycją, będąca jednym z kluczowych graczy na rynku projektowania, szycia i dystrybucji wysokiej jakości odzieży męskiej w Polsce. Nasze ubrania nie tylko definiują indywidualny styl, ale również towarzyszą Klientom w najważniejszych momentach życia, dając uczucie komfortu, pewności siebie i wybrania właściwej drogi. Jesteśmy obecni w 36 polskich miastach, posiadając 45 salonów sprzedaży. Najważniejsza zasada jaką się kierujemy to klientocentryczność, dlatego zawsze staramy się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów.
W związku z tym poszukujemy pracowników na:

Asystent Doradcy Klienta
Miejsce pracy: Gdańsk, CH Designer Outlet
Oferujemy:
 • pracę w prestiżowym salonie mody męskiej dla marki segmentu premium,
 • krótki proces rekrutacyjny odbywający się online,
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy,
 • uczestnictwo w szkoleniach i Akademii Lancerto,
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym i profesjonalnym zespole,
 • realny wpływ na zmiany w spółce – każda uwaga jest dla nas cenna,
 • wynagrodzenie 27,70 zł brutto za godzinę,
Oczekiwania:
 • status studenta,
 • pasja do mody męskiej i zainteresowanie aktualnymi trendami,
 • umiejętność komunikacji i budowania pozytywnych relacji z klientami,
 • kreatywność w kreowaniu stylizacji i doradztwa w doborze ubrań,
Twoje zadania:
 • profesjonalne doradztwo Klientom w doborze mody męskiej,
 • aktywna sprzedaż produktów i tworzenie pozytywnego doświadczenia zakupowego,
 • dbałość o estetykę i prezentację produktów w salonie,
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest G8 S.A. ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut
2.Pana/i dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Możemy przetwarzać Pana/i dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
Jeżeli wyrazi Pan/i na to dobrowolną zgodę Pana/i dane osobowe będą przetwarzane także
2.1 w zakresie wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2.2 w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z G8 S.A. którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług
4. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres jej trwania, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub maksymalnie przez okres roku od zakończenia roku, w którym miała miejsce rekrutacja. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Ponadto Pana/i dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
7. Posiada Pan/i uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
8. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 2.1 oraz 2.2 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
10. Pana/i dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.