Sprzedawca w branży spożywczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
Sprzedawca w branży spożywczej
Miejsce pracy: Wilcza Wola
Numer: StPr/24/0176
OBOWIĄZKI:
Staż dla osoby zarejestrowanej w tut. Urzędzie i spełniającej kryteria do skierowania na ww. aktywną formę. Godziny odbywania stażu: od poniedziałku do piątku: I zm. 6:00 do 14:00, II zm. 13:00 do 21:00., w soboty 6:00 do 14:00. Miejsce odbywania stażu: Wilcza Wola 32 A.1.Przyjmowanie i sprawdzanie dostaw artykułów spożywczych i przygotowywanie ich do sprzedaży.2.Oznaczanie i eksponowanie artykułów spożywczych.3.Składowanie towarów w punkcie sprzedaży z zachowaniem odpowiednich warunków.4.Kontrolowanie jakości artykułów spożywczych.5.Obsługa klienta zgodnie ze standardem zapewniającym jakość.6.Zawieranie transakcji sprzedaży i wydawanie dokumentów.7.Dokonywanie rozliczeń finansowych po zakończonej pracy.8.Dbałość o estetyczny wygląd i czystość na sklepie.9.Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., ochrony środowiska, i HACCP.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe


Wymagania inne:

Miejsce pracy:

Wilcza Wola


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej