Smutki i radości

Smutki i radości

Praca specjalisty do spraw sprzedaży w Katowicach potrafi przysporzyć zarówno wiele smutków, jak i wiele radości. Jak niemal każda praca, praca specjalisty posiada wiele zalet i wad, których subiektywna ocena leży jedynie w indywidualnej gestii każdego specjalisty. Tylko handlowiec, przepracowawszy w zawodzie specjalisty kilka lub kilkadziesiąt miesięcy ma prawo poddać go surowej ocenie, wysuwając wnioski na podstawie przeżytych sytuacji, zdobytych doświadczeń i własnych przemyśleń. W żadnym przypadku nie można pracy specjalisty ds. sprzedaży oceniać na podstawie zasłyszanych opinii, czy komentarzy przeczytanych na internetowych forach.

Pytając specjalistów o największe wady tego zawodu, bez zastanowienia wymieniają oni trudności z pogodzeniem życia osobistego z życiem zawodowym, nieunormowany czas pracy, życie w ciągłym biegu i presję czasu. Jak podkreślają, wszystko zależy jednak od dobrej organizacji własnej i wypracowania pewnej metody działania. Jeśli ktoś jest w stanie spiąć się i w ciągu tygodnia zrealizować narzucony mu plan sprzedażowy, resztę dni w danym okresie sprzedażowym może mieć wolne. Z drugiej strony, często powtarzająca się wcześniejsza realizacja planu świadczy o dużej efektywności pracy specjalisty, co może prowadzić do nałożenia na niego większych limitów.

Do najczęściej wymienianych zalet należą z kolei: możliwość uzyskania wysokich zarobków, duże szanse na rozwój zawodowy i awans, kontakt z innymi ludźmi, duże urozmaicenie w pracy. Oprócz tego, wśród zalet pojawiają się także dodatkowe bonusy i profity gwarantowane przez firmy: samochody służbowe, laptopy, telefony, urządzenia GPS, a także pakiety na fitness czy do siłowni, darmowa opieka medyczna, czy dofinansowanie na zakup okularów.

Leave a comment