sprzedaż internetowa

Sprzedaż internetowa

Rozmawiając na temat specjalistów ds. sprzedaży należy pamiętać, że pod pojęciem specjalisty nie odnosimy się wyłącznie do przedstawicieli handlowych, którzy samochodem przemieszczają się od jednego klienta do drugiego. Specjalistą ds. sprzedaży jest także osoba, która pracuje w jednym miejscu – w swoim biurze i realizuje np. transakcje internetowe lub osoba, która z klientami spotyka się dopiero po wcześniejszym umówieniu.

Osoby takie, mimo że ich system pracy różnią się znacząco od systemu pracy mobilnych specjalistów sprzedaży, są równoprawnymi specjalistami sprzedaży, bowiem ich zakres obowiązków nie różni się niczym istotnym od tych pracujących w terenie. Stacjonarny specjalista ds. sprzedaży ma obowiązek przygotować odpowiednie materiały promocyjne i informacyjne (zazwyczaj rozpowszechniane drogą internetową lub pocztową), porozmawiać z klientem, doprowadzić do sprzedaży i nadzorować przebieg realizacji transakcji. Zaletą stacjonarnego trybu pracy specjalisty jest brak stresu związanego z koniecznością ciągłego przemieszczania się, dotarcia w umówione miejsce na czas czy znalezienia wolnego miejsca parkingowego. Wadą jest natomiast większa stagnacja i mniejsza różnorodność pracy.

Osobiście znam kilku specjalistów sprzedaży z Rudy Śląskiej. Kilku z nich pracuje w terenie, kilku – w biurze. Wszyscy razem i każdy z osobna twierdzi, że praca specjalisty ma zarówno wady i zalety, jednak nie wymieniliby swojego trybu pracy na żaden inny. Jak widać, jednym odpowiada ciągły ruch, a innym miękki fotel biurowy i słuchawka na uchu.

Leave a comment